Depuradora de Marisc al Delta

Depuradora Marisc

Per a entendre com funciona una planta depuradora de marisc primerament hem de contestar una pregunta bàsica:

Que mengen els musclos?

Els musclos són mol·luscos bivalves filtradors que s’alimenten del plàncton i altres partícules suspeses a les aigües de les nostres badies.

Com funciona la planta depuradora?

Un cop els recollim, els passem per la nostra depuradora de marisc, on amb uns circuits d’aigua neta, ajudem als musclos a netejar-se d’impureses naturals que pugui tenir.

Durant el procés les persones encarregades de la qualitat fan anàlisis per determinar qualsevol risc i garantir el seu consum.

La planta depuradora ocupa 1000 metres quadrats i disposa d’un sistema de filtratge compost per una bomba que filtra contínuament les impureses de l’aigua. Diàriament depura més de dues tones de marisc.