La nostra Visió

Amb vivers propis a la badia del Fangar i a la dels Alfacs, Grup Prats ha aconseguit posicionar-se al mercat Espanyol com una de les principals empreses productores de musclo i ostra de gran qualitat i amb una producció 100% natural del Delta de l’Ebre.


Des de Grup Prats volem fer pública la satisfacció d'haver aconseguit un repte tan important com la certificació sota la Norma ISO:22000, aquest certificat garanteix públicament que Grup Prats compleix amb els requisits de Seguretat Alimentària i de Qualitat, que porta a terme controls estrictes sobre els processos que hi tenen lloc, establint uns punts crítics de control, que són fonamentals per a assegurar la totalitat de la cadena de consum des dels productors primaris fins als punts de venda.


Actualment Grup Prats destina un 1% de la facturació a Mans Unides i a tasques de conservació i defensa del parc natural Delta de l'Ebre.


Km0 IRTA ISO22000 Delta de l'Ebre